Smart-guard

Slnolamy sú jednoduché konštrukcie s lamelami rôznych tvarov, veľkostí a hustoty. Ich jednoduchosť a variabilita umožňuje ich použitie na rôznych objektoch.

Horizontálne slnolamy

Nosnú konštrukciu horizontálnych slnolamov tvoria horizontálne umiestnené nosné profily. Umiestňujú sa spravidla nad okná alebo dvere. Rôzne druhy lamiel môžu byť uchytené napevno alebo pohyblivo v nosnej konštrukcii.

Vertikálne slnolamy

Vertikálne slnolamy tvoria vertikálne umiestnené nosné profily, do ktorých sa montujú hliníkové držiaky lamiel. Do držiakov sa potom upevňujú lamely. Vzdialenosť držiakov od seba je ľubovoľná, štandardný uhol sklonu je 10°, 30° a 50°.